top of page

VASTUUN RAJOITTAMINEN

Immateriaalioikeudet
 

Internet -sivuillamme oleva aineisto on laadittu ainoastaan informatiivisessa tarkoituksessa, eikä niillä esitettyjä tietoja ole tarkoitettu oikeudelliseksi ohjeeksi tai neuvoksi. Kaikki näillä sivuilla esitetty aineisto on Avantius Oy:n ja/tai sisällön tuottajien omaisuutta. Aineiston suoja perustuu tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta ja toiminimi- ym. yksinoikeuksia koskevaan lainsäädäntöön.

Verkkosivustoa voi käyttää ainoastaan ei-kaupalliseen henkilökohtaiseen katselu- ja yhteydenotto-tarkoitukseen. Sivuston tai sen osittainen julkaisu, kopiointi tai jakaminen on kielletty ilman Avantius Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Avantius Oy varaa rajoittamattoman oikeuden tehdä sivustolle muutoksia tai keskeyttää www-palvelun.

Vastuunrajoitus

Avantius Oy:n internet -sivujen sisältö esitetään sellaisenaan ilman takuuta esitettyjen tietojen saatavuudesta, kattavuudesta tai täsmällisyydestä. Sivuston käyttöön sovelletaan Suomen lakia sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta. Avantius Oy ei vastaa sivuston ja/tai esitettyjen linkkien käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista.

 

Tällä sivustolla oleva aineisto tai sen vastaanottaminen ei muodosta toimeksiantoa tai asiakassuhdetta Avantius Oy:n ja vastaanottajan välillä.

 

Avantius Oy:n ja sen henkilöstön vastuu toimeksisaajana mahdollisen huolimattoman menettelyn tai mahdollisen laiminlyönnin seurauksena aiheutetuista vahingoista rajoittuu vakuutusturvan kattamiin ja enintään sen määräisiin välittömiin ja suoriin vahinkoihin. Vastuu rajoittuu em. tavalla myös silloin, kun toimimme asiassa useamman asiakkaan lukuun. Emme vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai menetyksistä tai kolmannen osapuolen vahingoista tai vaatimuksista. Vastuuasioihin sovelletaan Suomen lakia sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta.

bottom of page