top of page

PALVELUNTARJOAJA

AVANTIUS Oy, Vaisalantie 4, 02130 Espoo

Y-tunnus 2272256-5

 

toimitusjohtaja Antti Järvinen

puh. +358 40 707 6000

sähköposti: antti.jarvinen@avantius.fi

 

internet sivut: www.avantius.fi

sähköposti: avantius@avantius.fi

vastuuvakuutusturva: OP Vakuutus Oy

 

Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan velvollisuuksista ja valvonnasta:

 

Luvansaanut oikeudenkäyntiavustaja on oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävissään

oikeuskanslerin, asianajajista annetun lain 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun valvontalautakunnan ja

oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen.

 

Luvan saaneella oikeudenkäyntiavustajalla on kyseisessä tehtävässään lakiin perustuva salassapitovelvoite ja velvoite pitää asiakasta koskevat asiat luottamuksellisina, ellei lainsäädäntö velvoita ilmaisemaan tietoja tai asiakas asiansa hoitamisen yhteydessä toisin ohjeista.

 

https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/oikeudenkayntiavustajaluettelo

bottom of page