top of page

PALVELUT

Analogisesti parempaa palvelua.

Avantius Oy:n toimialana on oikeudellisten toimeksiantojen hoitaminen, oikeuden alan neuvonta-, suunnittelu- ja koulutuspalvelut sekä yhteisöjen yleishallinnon alaan liittyvät palvelut ja toimialaan liittyvä liikkeenjohdon konsultointi.

 

Erityisaloina ovat yhtiöoikeus, yritysjärjestelyt, maankäyttö- ja kiinteistöoikeus, rakentamisen ja kaupan alaan liittyvät oikeudelliset asiat sekä hallinto- ja henkilöstöasiat.

 

Palveluihin kuuluvat mm. asiamies- ja avustajapalvelut neuvotteluissa, kokouksissa ja viranomaismenettelyssä, oikeudellisten asiakirjojen, luovutuskirjojen, sopimusten, sitoumusten, viranomaisilmoitusten ja selvitysten laatiminen sekä oikeudellinen neuvonta. Toiminta painottuu erityisesti siviilioikeudellisten asioiden hoitamiseen.

bottom of page