top of page

VELOITUSPERUSTEET

Veloitamme palkkion toimeksiannon suorittamisen vaatiman ajan, asian luonteen ja kiireellisyyden perusteella. Toimeksianto veloitetaan aikayksiköittäin ja pienin veloitettava aikayksikkö on viisitoista (15) minuuttia. Toimeksiannon yhteydessä voidaan erikseen kirjallisesti sopia muunlaisesta palkkioperusteesta. Mahdollinen annettu kustannusarvio on ainoastaan suuntaa antava, ellei toimeksiannon yhteydessä kirjallisesti toisin sovita. Pidätämme oikeuden tarkistaa veloitusperusteita kalenterivuosittain ilman erillistä ilmoitusta. Pidätämme oikeuden pyytää palkkiosta ja kuluista kohtuullista ennakkomaksua.

Laskutamme asiakkaalta toimeksiannosta aiheutuvat kulut ja maksut, kuten matkakulut, viranomaismaksut, kopiointi- ja postikulut sekä mahdolliset muut toimeksiantoon liittyvät kustannukset.

Palkkioon, kuluihin ja muihin velotuksiin lisätään voimassa oleva arvonlisävero (ALV).

Laskutamme asiakasta tehdyistä toimenpiteistä yleensä kuukausittain tai toimeksiannon päättyessä tai toimeksiannon jäädessä odottamaan asiakkaan tai muun osapuolen toimenpiteitä, ellei asiasta ole erityisesti toisin sovittu. Laskut erääntyvät maksettaviksi laskuun merkittynä eräpäivänä, viivästyskorko korkolain mukaan. Erääntyneen maksun laiminlyönnin perusteella voimme keskeyttää toimeksiannon hoitamisen. Mahdolliset reklamaatiot laskutukseemme liittyen tulee tehdä kirjallisesti kymmenen (10) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Käteismaksua ei voida ottaa vastaan. Maksutapa pankki-/tilisiirto.

bottom of page