top of page

PALVELUT

OIKEUDELLISET PALVELUT

 

Yhtiöoikeudellisia asioita, mm.

 • osakeyhtiöiden, kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden hallintoasiat

 • henkilöyhtiöiden hallintoasiat

 • omistus- ja yritysrakenteiden suunnittelu

 • yritysten perustaminen, yhtiöjärjestysten laatiminen ja muuttaminen

 • osakepääoman muuttaminen

 • osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen

 • sulautuminen ja jakautuminen

 • yhtiön selvitystila ja purkaminen

 

Sopimusoikeudellisia asioita, mm.

 • yritys- ja liiketoimintakaupat, osakekaupat ja muut luovutussopimukset

 • due diligence -tarkastukset (legal)

 • osakassopimukset/yhtiösopimukset

 • hallinnointi- ja palvelusopimukset

 • työsopimukset ja johtajasopimukset

 • edustus- ja lisenssisopimukset

 • aie- ja esisopimukset

 • salassapitosopimukset ja -sitoumukset

 • toimitus- ja hankintaehdot

 • muut liiketoiminnan sopimukset ja sitoumukset

Maankäyttö ja rakentaminen, kiinteistöt

 • kaavoitus- ja maankäyttöasiat

 • kauppakirjat ja luovutussopimukset

 • kaupanvastuuasiat

 • vuokra-, käyttöoikeus- ja hallintaoikeussopimukset

 • yhteisjärjestelysopimukset, rasitesopimukset

 • suunnittelusopimukset

 • rakennuttamis- ja urakkasopimukset, YSE

 • perustajarakennuttaja vastuuasiat

 • urakoinnin ja suunnittelun vastuuasiat

 

 

YLEISHALLINNOLLISET PALVELUT

 

Yritysjohdon konsultointi hallinnon kehityshankkeissa ja lainsäädäntöhankkeissa

Yhtiökokousten johtaminen ja edustaminen

Hyvä hallintotapa (corporate governance)

Liiketapa ohjeistus (code of conduct/compliance -ohjelmat)

bottom of page